Ekológia          

 

Používame UV laky podľa normy EU, EN 71, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, neobsahujú fluorovodíky, formaldehydy a takisto sú bez prísad ťažkých kovov (selén, arzén, ortuť, olovo.)    
Tlačové hárky obohatené o UV lak, patria medzi obyčajný odpad, tzn. nemusia byť extra triedené. Pokiaľ majú byť tieto hárky likvidované v spalovni odpadov, pri ich spalovaní nevznikajú žiadne nežiadúce splodiny.